Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 87/2016

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážená paní magistro,

Nejvyšší soud Vám tímto poskytuje informace, o které jste žádala jako předsedkyně společnosti D., z.s. v rámci žádosti o poskytnutí informací sp. zn. Zin 87/2016 ze dne 22. 6. 2016.

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona nejprve společnost D., z.s. Vašim prostřednictvím vyzval k upřesnění žádosti, a to konkrétně dne 29. 6. 2016.

Poté, co byla žádost z Vaší strany upřesněna dne 8. 7. 2016, adresoval následně povinný subjekt dne 13. 7. 2016 společnosti D., z.s. výzvu k úhradě za poskytnutí informací ve výši 5.400,- Kč. Platba úhrady za poskytnutí informací ve výši 5.400,- Kč byla připsána na účet povinného subjektu č. 19-32723641/0710 dne 19. 7. 2016.

V mezidobí od 19. 7. 2016 do dnešního dne (3. 8. 2016) prováděl povinný subjekt kontrolu vygenerovaných dat, která Vám nyní poskytuje.

Vzhledem ke značnému objemu doručovaných dat je Vám informace poskytnuta v elektronické podobě, prostřednictvím excelové tabulky, v souboru pojmenovaném „Zastupující advokáti ZIN87.xlsx“, v souladu s Vaší žádostí, tedy ve tvaru „spisová značka/ jméno advokáta / způsob vyřízení věci“. Data jsou seřazena pod sebou podle abecedního pořadí jmen advokátů, jak již bylo avizováno v předešlé korespondenci. Pouze v případě záznamů, které museli odpovědní pracovníci Nejvyššího soudu manuálně opravovat v rámci konečné kontroly, se může stát, že takový záznam nebude zařazen v abecední posloupnosti.


Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.


S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle Informačního zákona


Příloha: Zastupující advokáti ZIN87.xlsx