Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 88/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 21. 6. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 88/2018, prostřednictvím které žádáte „ve věci křivého nařčení P. K.; nalézací soud OS Ostrava, rozsudek 8 T 63/2015-314 ze dne 13. 12. 2016; odvolací soud KS Ostrava, usnesení 7 To 38/2017-371 ze dne 13. 9. 2017; požaduji anonymizovanou kopii výsledku dovolacího řízení (tedy rozhodnutí povinného).

Povinný subjekt Vám k Vaší žádosti v příloze zasílá tištěnou anonymizovanou kopii usnesení povinného subjektu č. j. 7 Tdo 254/2018-34 ze dne 15. 3. 2018.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákonaPříloha: Anonymizované usnesení č. j. 7 Tdo 254/2018-34 ze dne 15. 3. 2018


Rozhodnuti - 7 Tdo 254_2018