Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 92/2016

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane,

dne 1. 7. 2016 obdržel Nejvyšší soud Vaši žádost o poskytnutí informací, se kterou jste původně oslovil Okresní soud v Liberci a Nejvyššímu soudu ji zaslal jen na vědomí. Nejvyšší soud přesto toto Vaše podání vyhodnotil tak, že podle § 2 odst. 1 Informačního zákona se cítí být v té části žádosti, která směřuje k činnosti Nejvyššího soudu, rovněž povinným subjektem s povinností tuto předmětnou část Vaši žádosti v řádné lhůtě vyřídit a poskytnout Vám odpověď.

Vaše žádost z 1. 7. 2016 je u Nejvyššího soudu evidována pod sp. zn. Zin 92/2016. Konkrétně se domáháte odpovědi na otázku, „…prečo Okresný súd v Liberci, ale ani dovolací súd Najvyšší súd ČR, nekonajú v spore 27 C 54/2003, keď žalobca podal dovolanie proti rozsudku KS v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, zn. 35 co 382/2015-487, zo dňa 2. 3. 2016 už 19. 5. 2016 a do dnešného dňa sa nič nedeje, pritom tento spor už trvá via jako 13 rokov…“.

Nejvyšší soud Vám v odpovědi oznamuje, že ve věci dovolání proti rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 35 Co 382/2015-487, ze dne 2. 3. 2016, do dnešního dne ještě neobdržel podané dovolání, které bylo podle Vašich informací podáno již 19. 5. 2016 prostřednictvím Okresního soudu v Liberci. Nejvyšší soud si přitom ověřil, že Vámi uvedené dovolání prvoinstanční Okresní soud v Liberci v těchto dnech stále ještě zpracovává a k Nejvyššímu soudu je tak doposud neodeslal.

Nejvyšší soud tudíž nemá k dispozici příslušný spis ani text dovolání, kterými by se měl podle Vašich informací zabývat.

Nad rámec této informace Vám sděluji, že doba, která obvykle uplyne od podání dovolání dovolatelem u prvoinstančního soudu až po okamžik, kdy je dovolání a celý spis ve věci doručen Nejvyššímu soudu, se standardně počítá na 4 – 10 týdnů. Někdy je i delší, pokud musí prvoinstanční soud s dovolatelem následně řešit různé administrativní úkony, které jsou potřeba k tomu, aby dovolání splňovalo veškeré náležitosti dané zákonem.

Nejvyšší soud považuje za správné, že jste v této záležitosti oslovil především Okresní soud v Liberci, který Vám může k podanému dovolání a administrativním úkonům, jež ve věci předmětného dovolání právě provádí, poskytnout jistě konkrétnější informace.


Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle Informačního zákona