Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 9/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážená paní,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 18. 1. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 9/2018, ve které požadujete „sdělení, zda bylo (popřípadě zda je) vaším soudem vedeno nějaké řízení dle zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže.“

Povinný subjekt Vám v odpovědi poskytuje tyto informace:

Nejvyšší soud k dnešnímu dni nevede a ani v minulosti nevedl žádné soudní řízení dle zákona č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravemMgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona