Odpověď na žádost právnické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 103/2015

V odpovědi na žádost o poskytnutí informace, kterou obdržel Nejvyšší soud od společnosti Stewart Title Limited, o.s. a eviduje ji pod sp. zn. Zin 103/2015, uvedl povinný subjekt následující:
1. Tělovýchovná jednota Bohemians Praha, IČ 15887456, figurovala nebo figuruje v těchto řízeních u Nejvyššího soudu:

23 CDON 644/97: jako odpůrce, vyřízeno bez rozhodnutí dne 01. 07. 1997, neboť navrhovatelka K. P. nepředložila v podaném dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn. 19 Co 107/96-93 ze dne 15. 04. 1996 veškeré náležitosti. Nejvyšší soud tak dovolání neprojednával.
20 Cdo 327/98: jako odpůrce, ukončeno rozhodnutím z 12. 01. 2001. Toto řízení je již projednávaným dovoláním proti výše uvedenému rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn. 19 Co 107/96-93 (navazuje tak na 23 CDON 644/97)
30 Cdo 549/2004: jako žalovaný, ukončeno rozhodnutím dne 02. 04. 2004
28 Cdo 2796/2008: jako žalovaný, ukončeno rozhodnutím dne 06. 02. 2009
28 Cdo 935/2009: jako žalovaný, ukončeno rozhodnutím dne 22. 06. 2009
28 Cdo 2590/2014: jako žalovaný, ukončeno rozhodnutím 13. 08. 2014
28 Cdo 2591/2014: jako žalovaný, ukončeno rozhodnutím 13. 08. 2014
28 Cdo 4487/2014: jako žalovaný, ukončeno rozhodnutím 15. 04. 2015

2. Společnost Vinohradská Development, a.s., IČ 27617076 nefigurovala a nefiguruje v žádném řízení u Nejvyššího soudu

3. M. V., nar. 1962, figuroval anebo figuruje v následujících řízeních u Nejvyššího soudu:

28 Cdo 2796/2008: jako žalobce, ukončeno rozhodnutím dne 06. 02. 2009
28 Cdo 2590/2014: jako žalobce, ukončeno rozhodnutím 13. 08. 2014
28 Cdo 2591/2014: jako žalobce, ukončeno rozhodnutím 13. 08. 2014
28 Cdo 4487/2014: jako žalobce, ukončeno rozhodnutím 15. 04. 2015

4. N. W, nar. 1961, nefigurovala ani nefiguruje v řízeních u Nejvyššího soudu. Pokud však měl žadatel na mysli osobu podobného jména N. W., nar. 1961, pak tato figurovala anebo figuruje v následujících řízeních:

28 Cdo 2796/2008: jako žalobce, ukončeno rozhodnutím dne 06. 02. 2009
28 Cdo 2590/2014: jako žalobce, ukončeno rozhodnutím 13. 08. 2014
28 Cdo 2591/2014: jako žalobce, ukončeno rozhodnutím 13. 08. 2014
28 Cdo 4487/2014: jako žalobce, ukončeno rozhodnutím 15. 04. 2015


Doložku právní moci vyznačuje na rozhodnutí ve výše zmiňovaných věcech zpravidla prvoinstanční soud. A to poté, co obešle účastníky řízení a ti jsou s rozhodnutím řádně seznámeni.
Všechna požadovaná rozhodnutí nalezne žadatel o poskytnutí informace po zadání příslušné spisové značky na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz , v tabulce „Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu“.

Poučení: Pokud s rozsahem anebo formou poskytnuté informace žadatel nesouhlasí, může podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. podat stížnost do 30 dnů k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.