Odpovědi na žádosti o poskytnutí informace, evidované pod sp. zn. Zin 85/2015, Zin 89/2015 a Zin 90/2015

Žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999, které přicházely na Nejvyšší soud v druhé polovině listopadu 2015 a jsou evidovány pod sp. zn. Zin 85/2015, Zin 89/2015 a Zin 90/2015, zasílala jistá advokátní kancelář s dotazem, zda konkrétní telefonní číslo uvedené v žádosti (každá žádost obsahovala jiné mobilní telefonní číslo) nebylo anebo aktuálně není odposloucháváno na pokyn některého z orgánů činných v trestním řízení. V případě, že touto informací Nejvyšší soud nedisponuje, měl žadateli sdělit, kdo takové informace shromažďuje.
Nejvyšší soud postupně rozhodl ve všech třech výše uvedených případech o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. Podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Požadovaná informace se k působnosti Nejvyššího soudu nevztahuje a Nejvyšší soud takovou informací nedisponuje.
Dále Nejvyšší soud v odpovědi uvedl, že požadovanou informací pravděpodobně disponují některé orgány činné v trestním řízení, měl by ji mít také Útvar zvláštních činností služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia. Vzhledem k povaze dotazu ale Nejvyšší soud zároveň upozornil, že jakýkoli subjekt, který by danou informací disponoval, má právo či přímo povinnost takovou žádost odložit z důvodů uvedených v § 11 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. – tedy například z důvodu probíhajícího trestního řízení, apod.

Poučení: Pokud s uvedeným způsobem vyřízením žádosti žadatel nesouhlasí, může podat stížnost k povinnému subjektu, který informaci poskytl, a to do 30 dnů.

Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.