V odpovědi na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb. vyzval Nejvyšší soud ve věci Zin 65/2015 žadatelku o upřesnění jejího požadavku

Datum: 08/27/2015

Fyzická osoba žádala o zaslání dvou konkrétních rozhodnutí „30 Cdo/209/04“ a „3 Cdo/137/08“. Bohužel, senátní značky nebyly napsány správně. Aby mohl Nejvyšší soud i přesto žádosti vyhovět, potřebuje na základě zákona 106/1999 Sb. §14, odst. 5b) žádost upřesnit, nejlépe doplnit o jména účastníků řízení.
Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, Nejvyšší soud rozhodne o odmítnutí žádosti.

Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností
pověřený vyřizováním žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vzhledem k tomu, že žadatelka o poskytnutí informace ve stanovené zákonné lhůtě 30 dnů svoji žádost nedoplnila a neupřesnila, Nejvyšší soud žádost vedenou pod Zin 65/2015 dne 2. října 2015 odložil.