Přijmeme asistenta/asistentku pro předsedu senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu v Brně JUDr. Roberta Fremra

Požadujeme:
- magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru právo;
- bezúhonnost;
- nadprůměrné schopnosti právní argumentace a vynikající znalost českého jazyka;
- schopnost samostatného zpracování podkladů pro rozhodovací činnost soudce se zaměřením na trestní právo.

Jedná se o pracovní poměr na plný úvazek s předpokládaným nástupem od 1. dubna 2021, který se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zák. práce.

Platové ohodnocení se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Kontakt:
Strukturovaný životopis s motivačním dopisem zasílejte na adresu: hana.pazderova@nsoud.cz.

Vaše osobní údaje uvedené v motivačním dopise a životopise zpracováváme v nezbytném rozsahu pro účely výběrového řízení. Jejich zpracování je nezbytné pro jednání o uzavření pracovní smlouvy na Vaši žádost. Pokud nebudete ve výběrovém řízení vybráni nebo nepřijmete nabízenou pracovní pozici, budou Vámi poskytnuté dokumenty vymazány a skartovány. Další informace o správci osobních údajů, pověřenci pro ochranu osobních údajů a Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES naleznete na webových stránkách Nejvyššího soudu.


Inzerát NS - asistent/asistentka soudce TK JUDr Roberta Fremra.pdf