JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., se zúčastnil 3. rodinněprávního sympozia Justiční akademie na téma střídavá péče

Ve dnech 13. a 14. listopadu 2019 se v Kroměříži uskutečnilo již 3. rodinněprávní sympozium Justiční akademie, které se tentokrát věnovalo problematice střídavé péče. Smyslem sympozií je formou odborného dialogu vedeného mezi soudci všech instancí a Ústavního soudu se zástupci dalších profesí nalézat modelová řešení typových případů rodinného práva, jež by odpovídaly požadavkům kladeným na moderní opatrovnickou justici.

Během prvního dne užší skupina pozvaných odborníků (soudci a soudkyně JUDr. Jaromír Jirsa, JUDr. Tomáš Lichovník, JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., JUDr. Hana Nová, JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., JUDr. Lenka Westphálová, Ph.D., JUDr. Soňa Soukupová, Mgr. Vladimír Polák, JUDr. Ingrid Kalináková (SK) a sociolog Mgr. Petr Fučík, Ph.D.) pracovala na základních tezích, které byly následně, druhý den akce, představeny širšímu publiku z řad opatrovnických soudců. Písemně zpracované teze z 3. sympozia, včetně praktické části, která obsahuje i návrhy formulace jednotlivých výroků, bude v řádu několik týdnů publikována na stránkách www.jacz.czwww.nsoud.cz. Představena budou i na dalších seminářích.

Výstupy z obou předchozích sympozií Justiční akademie (1. rodinněprávního sympozia Jusitční akademie na téma protiprávní změna bydliště nezletilého jedním z rodičů dítě a 2. rodinněprávního sympozia Justiční akademie na téma svěření dítěte do péče příbuzné či blízké osoby) umístěné na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz naleznete zde.

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., předseda občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, se zúčastnil všech tří sympozií Justiční akademie, která se doposud konala. Nejvyšší soud podporuje sympozia Justiční akademie vysíláním soudců a publikováním závěrů na svých webových stránkách.