JUDr. Pavlína Brzobohatá převzala bronzovou medaili Antonína Randy

Předsedkyně senátu občanskoprávního a obchodního kolegia JUDr. Pavlína Brzobohatá, specializující se na rozhodování ve věcech sporů nájemních, sporů o vyklizení domu či bytu, popř. nebytových prostor, ve věcech společenství vlastníků bytových jednotek, ve věcech úhrad a nároku za omezení vlastnického práva, ke kterému došlo vlivem státem regulovaného nájemného anebo ve věcech výkonu rozhodnutí a exekucí, je další z řady soudkyň a soudců Nejvyššího soudu oceněných bronzovou medailí Antonína Randy.

Protože se Pavlína Brzobohatá nemohla osobně 25. října v pražském Karolinu zúčastnit slavnostního galavečera, při kterém Jednota českých právníků medaile předávala, převzala prestižní ocenění ve středu 13. listopadu přímo v budově Nejvyššího soudu z rukou předsedy soudu prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D., a také JUDr. Antonína Draštíka, soudce Nejvyššího soudu, který stojí v čele brněnské pobočky Jednoty českých právníků.

Pavlína Brzobohatá byla jmenována soudkyní v roce 1993. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a jejím prvním působištěm byl Okresní soud v Ostravě. Od roku 2004 působila u Krajského soudu v Ostravě, soudkyní civilního kolegia Nejvyššího soudu se stala v roce 2011.

Jak již bylo výše uvedeno, mezi soudci Nejvyššího soudu aktuálně rozhoduje hned několik držitelů uznávaného profesního ocenění, udělovaného Jednotou českých právníků od roku 1992. Medaile je pojmenována po významném českém právníkovi a politikovi Antonínu Randovi /1834–1914/. Ten byl mimo jiné členem panské sněmovny Říšské rady a členem říšského soudu v tehdejším Rakousko-Uhersku. Několik funkčních období působil také jako děkan právnické fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. Po rozdělení univerzity na českou a německou část byl rektorem české univerzity.

V roce 2018, tedy loni, se stal držitelem bronzové Randovy medaile za přínos v oblasti právní teorie a praxe, i za přínos k právní vědě, JUDr. Petr Vojtek, předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia. O rok dříve obdržel stříbrnou medaili přímo tehdejší předseda civilního kolegia JUDr. Vladimír Kůrka, u kterého v mezidobí po dovršení věku 70 let již zanikla funkce soudce a nyní pracuje jako poradce předsedy Ústavního soudu.

Držiteli medaile Antonína Randy se před několika lety stali rovněž předsedové senátů občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Jiří Spáčil, CSc a Mgr. Michal Králík, Ph.D., a to především za svoji rozsáhlou publikační a pedagogickou činnost. Jiří Spáčil je držitelem stříbrné medaile, Michal Králík medaile bronzové. Již dříve prestižní právnické ocenění získali také současný předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal, jeho předchůdkyně Iva Brožová nebo předseda senátu trestního kolegia a předseda evidenčního senátu trestního kolegia Antonín Draštík.


Mgr. Petr Tomíček
tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
13. 11. 2019