Nejvyšší soud po zasedání krizového štábu zpřísňuje bezpečnostní opatření, svoji budovu zcela pro veřejnost neuzavírá, avšak vyzývá všechny, aby předem zvážili, zda soud nekontaktovat raději telefonicky anebo písemně

Místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala v návaznosti na dnešní (13. 3. 2020) zasedání Krizového štábu Nejvyššího soudu vydal opatření, která mají za cíl zabránit šíření respiračních onemocnění v soudní budově. Opatření místopředsedy Nejvyššího soudu č. 1/2020 řeší mimo jiné styk s veřejností. Nejvyšší soud se před návštěvami zcela neuzavírá, doporučuje však raději písemný anebo telefonický kontakt. Kdo i přesto hodlá Nejvyšší soud navštívit osobně, musí od pondělí 16. 3. 2020 mj. počítat s orientačním měřením tělesné teploty. Osoby, kterým bude naměřena zvýšená teplota anebo měření odmítnou, nebudou do budovy soudu vpuštěny. Další podmínkou ke vstupu bude vyplnění dotazníku, ve kterém návštěvník potvrdí, že v uplynulých dnech nepobýval v rizikové oblasti a také nepřišel do styku s osobami vystavenými riziku infekce.

Opatření č. 1_2020


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu
13. 3. 2020