Nejvyšší soud rozhodl v případu sporu dědiců zesnulého JUDr. Zdeňka Altnera, ČSSD a akciové společnosti Cíl o námitce podjatosti jednoho ze soudců

Žalobci, potomci JUDr. Zdeňka Altnera, ve svém podání ze dne 4. dubna 2019 vznesli námitku podjatosti vůči soudci senátu č. 33 Nejvyššího soudu JUDr. Pavlu Horňákovi, který je v uvedené věci soudcem zpravodajem. Jako důvod, který dále podrobněji odargumetovali, uvedli, že JUDr. Pavel Horňák pracoval od roku 1997 do roku 2003 jako odborný konzultant v Kanceláři Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Na základě rozvrhu práce rozhodoval o této námitce jiný senát Nejvyššího soudu, a to senát číslo 20. Tento senát vydal dne 24. dubna 2019 rozhodnutí, které již bylo doručeno účastníkům řízení. Nejvyšší soud nyní pracuje na anonymizaci tohoto rozhodnutí ve věci námitky podjatosti soudce JUDr. Pavla Horňáka a co nejdříve je (pravděpodobně ještě dnes) zveřejní na obvyklém místě k tomu určeném, na svých webových stránkách www.nsoud.cz, pod sp. zn. 20 Nd 178/2019.

Mgr. Petr Tomíček
tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
29. 4. 2019