Nejvyšší soud se znovu naplno otevírá veřejnosti, po sedmi týdnech se od počátku května navrací k běžnému režimu

Nejvyšší soud v uplynulých týdnech musel, na rozdíl od obecných soudů nižších stupňů, kvůli riziku nákazy virem SARS-CoV-2 přijmout ve vztahu k veřejnosti jen omezené množství bezpečnostních opatření. Vyplynulo to z povahy jeho rozhodovací činnosti, kdy senáty rozhodují až na výjimky neveřejně. Největší zásah do běžné činnosti soudu tak představovalo zkrácení doby pro osobní podání na podatelně Nejvyššího soudu. Konkrétně přijímala podatelna Nejvyššího soudu od 16. března osobní podání jen v pondělky a středy od 8.00 do 11.00 hodin. Počínaje pondělkem 4. května je toto omezení zrušeno a podatelna Nejvyššího soudu se standardně věnuje osobním podáním ve všedních dnech od 7.30 do 16.00 hodin. Je třeba připomenout, že elektronická podání anebo běžnou poštu přijímala podatelna Nejvyššího soudu v minulých týdnech bez omezení.

V návaznosti na doporučení Ministerstva spravedlnosti nenařizovaly některé senáty Nejvyššího soudu na duben a úvod května veřejná soudní zasedání. Jak již bylo řečeno v úvodu, nejsou v rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu tak často využívána, měsíčně jich bývá nařízeno průměrně 5 až 10, většinou v agendě, kde jsou trestním kolegiem vyřizovány stížnosti pro porušení zákona. V tomto ohledu by se měla situace vrátit k obvyklým standardům od poloviny měsíce května s přihlédnutím k tomu, že veřejné zasedání je třeba svolávat v souladu s procesními předpisy s jistým předstihem.

Pro úplnost Nejvyšší soud připomíná, že bez omezení, stejně jako po celou dobu tzv. koronavirové krize, je umožněno nahlížení do spisu.

I přes tyto pozitivní zprávy Nejvyšší soud žádá veřejnost, aby raději i nadále, pokud je to možné, upřednostňovala elektronickou anebo telefonickou komunikaci.

Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností
30. dubna 2020