Nejvyšší soud v návaznosti na rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob upravil provoz své podatelny, osobní podání budou možná jen v pondělky a středy od 8.00 do 11.00 hodin

Nejvyšší soud i nadále plní základní úkoly, kterými je pověřen. V návaznosti na nedělní rozhodnutí Vlády ČR o zákazu volného pohybu osob však od 16. 3. 2020 upravil zvláštní režim podatelny tak, že osobní podání jsou možná pouze v pondělky a středy v čase 8.00 – 11.00 hodin. Elektronická podání Nejvyšší soud dále přijímá ve standardním režimu, tzn. nepřetržitě.
Podání bez osobního kontaktu lze uskutečnit následujícím způsobem:
Prostřednictvím datové schránky kccaa9t
E-mailem podatelna@nsoud.cz
Poštou na adresu: Burešova 20, 657 37 Brno

Soud lze kontaktovat samozřejmě také telefonicky přes ústřednu +420 541 593 111

Nejvyšší soud vyzývá všechny, aby upřednostnili elektronickou nebo telefonickou komunikaci. Lidé, kteří se i přesto chtějí dostavit osobně, musí u vstupu do budovy počítat s orientačním změřením tělesné teploty bezkontaktním teploměrem a vyplňují také dotazník, že v uplynulých dnech nepobývali v rizikové oblasti a současně nepřišli ani do styku s osobami vystavenými riziku infekce.

Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu
Brno, 16. 3. 2020