Nejvyšší soud začíná rozhodovat o stížnostech pro porušení zákona podávaných ministryní Marií Benešovou v souvislosti s tresty za krádeže v době koronavirové pandemie

Nejvyšší soud ve středu 16. června ve veřejném zasedání rozhodl o dvou stížnostech pro porušení zákona, podaných ministryní spravedlnosti Marií Benešovou ve prospěch obviněných v souvislosti s krádežemi v době koronavirové pandemie, v obou případech konstatovaly senáty Nejvyššího soudu, že v předchozích řízeních došlo k porušení zákona.

V mediálně velmi sledovaném případě krádeže pěti kusů pečiva, projednávaném u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 3 Tz 6/2021, se senát, kterému předsedal JUDr. Pavel Šilhavecký, plně ztotožnil s argumentací ministryně spravedlnosti a shledal, že rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 7. 7. 2020, sp. zn. 8 To 190/2020, a rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 4. 5. 2020, sp. zn. 4 T 50/2020, byl porušen zákon v neprospěch obviněného v § 205 odst. 4 písm. b) trestního zákoníku. Napadené rozsudky tak Nejvyšší soud zrušil v celém rozsahu a Městskému soudu v Brně přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl vázán právním názorem nejvyšší soudní instance.

Ve věci projednávané pod sp. zn. 3 Tz 11/2021 bylo stížnosti pro porušení zákona podané ministryní spravedlnosti vyhověno jen zčásti. Senát Nejvyššího soudu rozhodl, že pravomocným rozsudkem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 1. 10. 2020, sp. zn. 1 T 124/2020, byl porušen zákon v ustanovení § 205 odst. 4 písm. b) tr. zákoníku v neprospěch obviněného, a to konkrétně v rozsahu výroku o vině pod bodem I./1-9 a ve výroku o trestu pod bodem I. Výrok pod bodem II./1-16 téhož rozsudku Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 1. 10. 2020, sp. zn. 1 T 124/2020, ponechal Nejvyšší soud v platnosti, neboť se týkal jiných skutků, kde k porušení zákona nedošlo. I zde přikázal Nejvyšší soud Okresnímu soudu v Karlových Varech, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyšší soud
16. 6. 2021