Omezený provoz Nejvyššího soudu dne 28. února 2020

Nejvyšší soud upozorňuje, že z důvodu finálního přepojení přívodů elektrické energie budou budovy Nejvyššího soudu v pátek 28. února 2020 od 11:00 hodin zcela bez připojení k energické síti. Předpokládané obnovení přívodů elektrické energie nastane ve večerních hodinách.

Z výše uvedeného důvodu nebude možno se soudci a zaměstnanci soudu komunikovat telefonicky ani e-mailem, informační oddělení nemůže informovat o stavu řízení kvůli nepřístupné soudní databázi. Může být omezena i funkčnost webových stránek Nejvyššího soudu www.nsoud.cz a vyhledávače judikatury "Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu". Také e-podatelna nebude obratem zasílat potvrzení o přijetí el. podání, respektive veškerá zaslaná elektronická podání budou zařazena v tomto časovém úseku "do fronty" a Nejvyššímu soudu budou doručena až po opětovném připojení k energetické síti.

Nejvyšší soud se tímto veřejnosti omlouvá za komplikace.

Děkujeme za pochopení.


Bc. Němcová Monika
referentka informační kanceláře
26. 2. 2020