Prezident ČR jmenoval prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D. předsedou NS

Autor: Ing. Petr Knötig | 01/23/2015

Prezident ČR jmenoval 22. 1. 2015 nového předsedu Nejvyššího soudu. Stal se jím dlouholetý soudce Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., který je soudcem tohoto soudu od roku 1993 a je významným českým právním teoretikem a akademikem. V roce 2006 získal titul profesora pro oblast trestního práva, kriminologie a kriminalistiky a v roce 2008 byl vyhlášen právníkem roku trestního práva. Je autorem řady odborných publikací a vysokoškolských učebnic. Je rovněž významným autorem či spoluautorem stěžejních trestněprávních předpisů, jako je např. nový trestní zákoník. V současné době stojí v čele odborné komise, která ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti připravuje paragrafované znění nového trestního řádu. Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. ve funkci nahradil JUDr. Ivu Brožovou, která 21. 1. 2015 rezignovala na funkci předsedkyně Nejvyššího soudu.