Prohlášení shromáždění předsedů soudů na Nejvyšším soudu 11. 2. 2015

Datum: 02/11/2015

Dne 11. 2. 2015 se na půdě Nejvyššího soudu sešlo reprezentativní shromáždění předsedů všech soudů České republiky, představitelé Nejvyššího státního zastupitelství, Soudcovské unie a Unie státních zástupců.
Jednali o usnesení vlády z 9. 2. 2015, kterým je řešena otázka tzv. doplatků platů soudců a státních zástupců.

Tlumočili názory soudců jimi řízených soudů. Přestože dosud není znám přesný obsah dohody o narovnání platů, naprostá většina soudců vyjádřila připravenost ji akceptovat, jakmile jim bude předložena.

Soudci se tímto postojem vzdávají tří čtvrtin svých oprávněných platových nároků. Činí tak při vědomí své společenské odpovědnosti a v zájmu zachování důvěry veřejnosti v soudní moc.

Soudci tímto krokem chtějí definitivně uzavřít nešťastnou kapitolu sporů o soudcovské platy a doufají, že stejný přístup zvolí do budoucna i politická reprezentace.


Jménem shromáždění předsedů soudů:
předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.,
předseda Nejvyššího správního soudu JUDr. Josef Baxa.