Reakce Nejvyššího soudu na článek „Obytné zóny? Past na řidiče!“, vydaný v deníku Blesk dne 15. července 2015

Autor: Mgr. Aleš Pavel | 07/15/2015

Nejvyšší soud reaguje na nepravdivé tvrzení uveřejněné v článku "Obytné zóny? Past na řidiče!", vydaném v deníku Blesk dne 15. července 2015, kde bylo uvedeno, že Nejvyšší soud předmětné rozhodnutí, tedy usnesení ze dne 25. března 2015, sp. zn. 8 Tdo 125/2015, „vůbec nekomentoval“.
Opak je pravdou, neboť dne 14. července 2015 zaslal Nejvyšší soud šéfredaktorovi deníku Blesk na oficiální emailovou adresu redakce písemné vyjádření, ve kterém jej žádal o uveřejnění výhrad soudu k textu článku, který podstatným způsobem zkreslil závěry výše uvedeného usnesení.

Je třeba zdůraznit, že Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí vycházel zejména z doslovného textu zákona o provozu na pozemních komunikacích, který v obytných zónách klade na řidiče při couvání nebo otáčení vyšší nároky.

Mgr. Aleš Pavel
ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu