Soudce NS JUDr. Vojtek se stal Právníkem roku

Autor: Ing. Petr Knötig | 02/02/2015

Soudce Nejvyššího soudu JUDr. Petr Vojtek byl 30. 1. 2015 v Praze vyhlášen Právníkem roku v kategorii „Občanské právo“. JUDr. Vojtek se narodil v roce 1967 a je soudcem Nejvyššího soudu od roku 1998. Je členem velkého senátu a evidenčního senátu. Působí v senátu specializovaném na náhradu škody. Přednáší na odborných seminářích, či sympoziích, zejména pak v Justiční akademii. Petr Vojtek publikuje především v oblasti náhrady škody, odpovědnosti státu, medicínského práva a pojištění odpovědnosti za škodu. Je jedním z autorů "Metodiky k náhradě nemajetkové újmy za bolest a ztížení společenského uplatnění", která je široké veřejnosti k dispozici také na webových stránkách Nejvyššího soudu. Za titulem Právník roku je náročná práce, které JUDr. Vojtek věnuje maximum času a navzdory mladému věku se stal ve své oblasti uznávaným odborníkem.
Vedení Nejvyššího soudu i ostatní soudci a pracovníci Nejvyššího soudu JUDr. Vojtkovi blahopřejí k titulu, který mu právem náleží.
Více na : http://www.epravo.cz