Tisková zpráva: Omezený provoz Nejvyššího soudu dne 25. 10. 2019

Nejvyšší soud oznamuje odborné i laické veřejnosti, že z důvodu přepojování budovy soudu na novou trafostanici bude jeho sídlo v Brně v pátek 25. 10. 2019 bez připojení k energetické síti. Znamená to, že v průběhu celého dne nebude možno se soudci ani zaměstnanci soudu komunikovat telefonicky ani e:mailem, informační oddělení nemůže informovat o stavu řízení kvůli nepřístupné soudní databázi. Pouze podatelna Nejvyššího soudu bude v úředních hodinách od 7:30 do 16:00 schopna přijímat osobně (fyzicky) doručená podání.

Z výše uvedených důvodu mají soudci, asistenti a další zaměstnanci soudu až na výjimky nařízenu práci z domova (home office) anebo zůstanou v souladu s § 208 zákoníku práce doma kvůli překážkám na straně zaměstnavatele.

I když v omezené míře pravděpodobně zůstanou funkční webové stránky Nejvyššího soudu, takřka jistě bude výrazně omezena jejich funkčnost, především práce s judikaturou.

Nejvyšší soud se veřejnosti omlouvá za tuto komplikaci, kterou nelze řešit v náhradním termínu, neboť práce na přepojování trvají ve skutečnosti několik dnů.

Děkujeme za pochopení.


Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu
22. října 2019