Tisková zpráva: Předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy byl zvolen do Rady Sítě předsedů Nejvyšších soudů Evropské unie

Distanční formou se v pátek 23. dubna uskutečnila schůze Valného shromáždění Sítě předsedů nejvyšších soudů evropské unie. Novou předsedkyní Sítě byla na příští dva roky zvolena Bettina Limperg, předsedkyně německého Spolkového soudního dvora v Karlsruhe. Současně se konaly také volby do Rady Sítě, kde byli zvoleni mezi jinými předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy a taktéž předseda Nejvyššího soudu Slovenska Ján Šikuta.

Podrobnosti o činnosti Sítě předsedů Nejvyšších soudů Evropské unie nabízí webové stránky Nejvyššího soudu ZDE.


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností
23. dubna 2021Petr Angyalossy, předseda Nejvyššího souduPředsedkyně německého Spolkového soudního dvora Bettina Limperg při návštěvě Nejvyššího
soudu v Brně (2017)