Ročenka Nejvyššího soudu 2016

Představujeme Vám Ročenku Nejvyššího soudu 2016, podrobně mapující rozhodovací činnost, judikaturní činnost a mnohé další aktivity soudu v minulém roce. Její vydání doprovázejí dvě zásadní novinky. Nejvyšší soud nově vydává Ročenku každý rok, ne tedy v dvouleté periodě, jak tomu bývalo u předešlých výročních zpráv. Poprvé je Ročenka 2016 dvojjazyčná, česko-anglická, neboť bychom se rádi jejím prostřednictvím prezentovali také na mezinárodní úrovni. Doufáme, že informace, které Ročenka obsahuje, budou zároveň vzkazem široké veřejnosti, že cesta, po které jsme se v předchozím období vydali, míří k tomu správnému cíli, kvalitní a spravedlivé justici.

Ročenka Nejvyššího soudu 2016

Ročenka Nejvyššího soudu 2016 - anglická verze


22. června 2017
Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu