Výroční zpráva o činnosti Nejvyššího soudu v letech 2014 - 2015

Představujeme Vám Výroční zprávu Nejvyššího soudu 2014 – 2015, která je ohlédnutím za činností této vrcholné soudní instituce v uplynulých dvou letech. Byly to roky plné zásadních změn v mnoha oblastech. Podle všech předpokladů se např. potvrdily trendy neustálého nárůstu agendy, především počtu dovolání. I přesto se daří zkracovat délku jednotlivých soudních řízení u Nejvyššího soudu. Obě kolegia Nejvyššího soudu vydala v minulých dvou letech řadu zásadních stanovisek a tisíce dalších rozhodnutí. Podstatným úkolem, který muselo vedení soudu urychleně řešit, je přístavba budovy Nejvyššího soudu. Podrobnosti naleznete v přiložené elektronické verzi. Nejvyšší soud zve k jejímu laskavému pročtení.

Výroční zpráva Nejvyššího soudu 2014 - 2015


5. května 2016
Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu