Nejdůležitější právní předpisy používané v trestním řízení

1. Nejdůležitější právní předpisy

2. Právní předpisy navazující
Instituty trestního práva upravuje řada dalších právních předpisů: