Insolvenční řízení; přihláška; pohledávka za majetkovou podstatou; neoprávněný odběr elektrické energie, § 41 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., § 136 zákona č. 182/2006 Sb. , § 168 zákona č. 182/2006 Sb. , § 173 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., § 185 zákona č. 182/2006 Sb., zákon č. 458/2000 Sb.

3. 10. 2017
Nárok na náhradu škody za neoprávněný odběr elektrické energie podle zákona č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) v době předcházející dni, kdy byl zjištěn úpadek dlužníka (škůdce), není pohledávkou za majetkovou podstatou ve smyslu § 168 insolvenčního zákona.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2016, sen. zn. 29 NSCR 89/2014, ECLI:CZ:NS:2016:29.NSCR.89.2014.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se v předkládaném usnesení zabýval otázkou v rozhodovací praxi dovolacího soudu dosud neřešenou, a to zda lze na základě obsahu přihlášky podané v insolvenčním řízení posoudit pohledávku věřitele, konkrétně nárok na náhradu škody za neoprávněný odběr elektrické energie podle energetického zákona, jako pohledávku za majetkovou podstatou ve smyslu § 168 IZ, a případně zda ji lze považovat za pohledávku za majetkovou podstatou i v době předcházející dni, kdy byl zjištěn úpadek dlužníka (škůdce).

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 17. 5. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 17/2018)