Neplatnost; výpověď nájmu; přechodná ustanovení, § 3076 zák. č. 89/2012 Sb., § 3074 zák. č. 89/2012 Sb., § 711 odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb.

24. 10. 2017
V řízení o určení neplatnosti výpovědi nájmu bytu, která byla nájemci dána za účinnosti zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (obč. zák.) [do 31. 12. 2013], avšak žaloba byla podána až za účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (o. z.), bude soud postupovat podle dosavadní právní úpravy.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 10. 2016, sp. zn. 26 Cdo 2453/2015, ECLI:CZ:NS:2016:26.CDO.2453.2015.1)

Anotace:
V daném usnesení se Nejvyšší soud zabýval otázkou, zda se řízení o určení neplatnosti výpovědi z nájmu dané za účinnosti předchozí právní úpravy, které však bylo zahájeno po 1. 1. 2014, tedy po nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., bude řídit aktuální úpravou, nebo úpravou zákona č. 40/1964 Sb.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 6. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 44/2018)