Ohrožení zájmu spoluvlastníka; odklad zrušení spoluvlastnictví; osoba blízká, § 1155 zák. č. 89/2012 Sb.

19. 4. 2017
Vážné ohrožení oprávněného zájmu spoluvlastníka odůvodňující odklad zrušení spoluvlastnictví rozhodnutím soudu podle § 1155 o. z. může být výjimečně založeno i vážným ohrožením zájmu osoby blízké spoluvlastníku a spočívat v požadavku na realizaci práva na respektování rodinného života.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 2016, sp. zn. 22 Cdo 4755/2015, ECLI:CZ:NS:2016:22.CDO.4755.2015.1)

Anotace:
Předmětný rozsudek Nejvyššího soudu zodpovídá otázku, za jakých podmínek může soud připustit odklad zrušení a vypořádání spoluvlastnictví pro vážné ohrožení oprávněného zájmu některého spoluvlastníka ve spojení s jemu osobou blízkou, k němuž by mohlo dojít likvidací spoluvlastnického vztahu.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. 1. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 98/2017)