Písemná forma; e-mail; elektronický podpis; úmluva CMR; reklamace, čl. 32 odst. 2 zák. č. 11/1975 Sb.

10. 10. 2017
Písemná forma reklamace dle čl. 32 odst. 2 Úmluvy CMR je dodržena i v případě, kdy je reklamace učiněna prostřednictvím e-mailu bez zaručeného elektronického podpisu.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 10. 2016, sp. zn. 31 Cdo 1570/2015, ECLI:CZ:NS:2016:31.CDO.1570.2015.2)

Anotace:
Nejvyšší soud se zabýval otázkou, zda je písemná forma podle Úmluvy CMR dodržena zasláním e-mailu bez zaručeného elektronického podpisu s tím, že oproti svým dřívějším rozhodnutím zaujal odlišný právní názor.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 17. 5. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 15/2018)