Soudní poplatky; osvobození od soudních poplatků; procesní nástupce, § 107 a 107a zák. č. 99/1963 Sb., § 4, 7, 9 a 11 zák. č. 549/1991 Sb.

28. 6. 2016
Podá-li odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně účastník řízení, který je osvobozen od soudních poplatků podle § 11 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), není jeho procesní nástupce, který vstoupí do odvolacího řízení podle § 107a o. s  ř. po podání odvolání, povinen platit soudní poplatek za odvolání. Osvobození od soudních poplatků však na procesního nástupce nepřechází.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2015, sp. zn. 29 Cdo 144/2015)

Anotace:
Nejvyšší soud zkoumal v daném případě otázku, zda lze po procesním nástupci požadovat, aby zaplatil soudní poplatek za odvolání podané jeho procesním předchůdcem, jenž byl od placení soudních poplatků osvobozen podle § 11 odst. 2 písm. n) zákona o soudních poplatcích - poplatková povinnost za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně vzniká podáním a poplatková povinnost tak osobě osvobozené od soudních poplatků ani nevznikne - a v důsledku toho zdali lze odvolací řízení zastavit pro nezaplacení takového poplatku právním nástupcem podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, který pouze vstupuje do procesních práv a povinností původního žalobce.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. 5. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 97/2016)