Soudní prodej zástavy; účastenství; zástavní věřitel; zástavní dlužník; zastavení řízení, § 6 odst. 1 zák. č. 292/2013 Sb., § 6 odst. 2 zák. č. 292/2013 Sb., § 7 zák. č. 292/2013 Sb., § 354 zák. č. 292/2013 Sb., § 355 zák. č. 292/2013 Sb., § 358 zák. č. 292/2013 Sb., § 104 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., § 107a zák. č. 99/1963 Sb.

4. 6. 2018
Skutečnost, že fyzická osoba, kterou navrhovatel v návrhu na nařízení soudního prodeje zástavy označil jako zástavního dlužníka, zemřela před zahájením řízení o soudním prodeji zástavy, není důvodem k zastavení tohoto řízení.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2017, sp. zn. 21 Cdo 4914/2016, ECLI:CZ:NS:2017:21.CDO.4914.2016.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí musel vypořádat s otázkou precesního práva, která v jeho rozhodovací praxi doposud nebyla vyřešena, a to, zda je skutečnost, že fyzická osoba, kterou navrhovatel v návrhu na zahájení řízení označil jako zástavního dlužníka, zemřela před zahájením řízení, důvodem k zastavení řízení o soudním prodeji zástavy. Pro závěr dovolacího soudu bylo podstatným vymezení účastenství stran v tomto sporu, kdy strana žalobce vychází z vymezení procesního, kdežto osoba žalovaného je určována na zjištěném hmotněprávní základu (vlastník zástavy).

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 17. 1. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 110/2018)