Spolek; právnická osoba; obchodní rejstřík; rejstříkový soud; název; označení; zaměnitelnost, § 132 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb., § 90 odst. 1 zák. č. 304/2013 Sb.

17. 10. 2017
Název spolku, obsahující označení určitého sportu a název obce, v níž sídlí či v níž vyvíjí svoji činnost, není zaměnitelný s názvy spolků (či jiných právnických osob), obsahujících označení téhož sportu a jiné obce.

(Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 6. 2016, sp. zn. 7 Cmo 369/2015, ECLI:CZ:VSPH:2016:7.CMO.369.2018.1)

Anotace:
Vrchní soud se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou, zda je název obce způsobilý dostatečně odlišit spolek od ostatních právnických osob v případech, kdy jeho název je složen z názvu určitého druhu sportu a názvu obce, v níž sídlí, případně, v níž vyvíjí svoji činnost.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 17. 5. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 12/2018)