Zákonné ručení společníků; insolvenční řízení; konkurs, § 56 odst. 5 zák. č. 513/1991 Sb., § 86 zák. č. 513/1991 Sb., § 173 zák. č. 182/2006 Sb., § 183 zák. č. 182/2006 Sb., § 85 zák. č. 5413/1991 Sb.

23. 1. 2018
Ustanovení § 56 odst. 5 obch. zák. modifikuje rozsah (výši) zákonného ručení společníků za závazky společnosti při prohlášení konkursu na majetek společnosti; nestanoví další (novou) podmínku pro ručení společníků za závazky společnosti, spočívající ve včasném přihlášení pohledávky v konkursním řízení (nebo v insolvenčním řízení, ve kterém je úpadek společnosti řešen konkursem).

Nepřihlásí-li věřitel včas pohledávku za společností do konkursního řízení (nebo do insolvenčního řízení, v němž je úpadek společnosti řešen konkursem), ručí společníci společnosti za její závazek jen do výše, ve které by pohledávka věřitele nebyla uspokojena v konkursu, kdyby byla přihlášena včas.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 29 Cdo 5604/2015, ECLI:CZ:NS:2017:29.CDO.5604.2015.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se v tomto rozsudku zabýval otázkou rozsahu zákonného ručení společníků veřejné obchodní společnosti ve smyslu § 56 odst. 5 obch. zák. za závazky společnosti v případě, kdy na její majetek byl prohlášen konkurs a věřitel nepřihlásil svou pohledávku za společností do konkursního řízení včas.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 15. 11. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 91/2018)