(Bez anotace) Advokacie, Náhrada škody, § 16 předpisu č. 85/1996 Sb.

12. 2. 2021

Advokacie, Náhrada škody, § 16 předpisu č. 85/1996 Sb.

Advokát, který zastupuje oprávněného při vymáhání pohledávky v exekuci, je povinen pravidelně ověřovat v insolvenčním rejstříku, zda nebylo zahájeno insolvenční řízení na majetek povinného.

Vyjde-li v průběhu exekučního řízení najevo, že ve vztahu k majetku povinného bylo zahájeno insolvenční řízení, je advokát povinen konzultovat s oprávněným další postup nebo zajistit práva oprávněného přihlášením vymáhané pohledávky do insolvenčního řízení.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 05. 2020, sp. zn. 23 Cdo 1858/2019)