(Bez anotace) Insolvenční řízení, Incidenční spory, Neúčinnost právního jednání, Odporovatelnost, Mzda (a jiné obdobné příjmy), § 111 IZ., § 169 odst. 1 písm. a) IZ., § 1 IZ.

14. 12. 2020

Insolvenční řízení, Incidenční spory, Neúčinnost právního jednání, Odporovatelnost, Mzda (a jiné obdobné příjmy), § 111 IZ., § 169 odst. 1 písm. a) IZ., § 1 IZ.

Z ustanovení § 111 odst. 2 insolvenčního zákona plyne, že nerovné zacházení s věřiteli pracovněprávních pohledávek zásadně stejného nebo obdobného postavení poté, co nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, může dlužník ospravedlnit jen tím, že prokáže (nad rámec § 111 odst. 2 věty druhé insolvenčního zákona), že úhrada příslušné pohledávky byla „nutná“ ve smyslu § 111 odst. 2 věty první insolvenčního zákona.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 04. 2020, sen. zn. 29 ICdo 68/2018)