(Bez anotace) Insolvenční správce, Odvolání, Záloha, § 7 IZ., § 38 IZ., § 412 odst. 1 písm. b) IZ., § 3 písm. b) předpisu č. 313/2007 Sb., § 7 odst. 4 předpisu č. 313/2007 Sb., § 10 IZ., § 11 IZ., § 91 IZ., § 218 písm. c) IZ.

12. 2. 2021

Insolvenční správce, Odvolání, Záloha, § 7 IZ., § 38 IZ., § 412 odst. 1 písm. b) IZ., § 3 písm. b) předpisu č. 313/2007 Sb., § 7 odst. 4 předpisu č. 313/2007 Sb., § 10 IZ., § 11 IZ., § 91 IZ., § 218 písm. c) IZ.

Usnesení, jímž insolvenční soud rozhoduje o tom, zda insolvenčnímu správci povolí zálohu na odměnu a hotové výdaje, je rozhodnutím, které vydává při výkonu dohlédací činnosti [§ 10 písm. b) insolvenčního zákona ve spojení s § 11 insolvenčního zákona] a proti němuž není odvolání přípustné, jelikož insolvenční zákon nestanoví jinak (§ 91 insolvenčního zákona).

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 06. 2020, sen. zn. 29 NSČR 130/2019)