(Bez anotace) Nájem bytu, § 37 odst. 2 obč. zák., § 685 obč. zák.

12. 11. 2021

Smlouva o nájmu není neplatná jen proto, že stejná věc byla pronajata více smlouvami několika nájemcům.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 04. 2021, sp. zn. 31 Cdo 3679/2020)