(Bez anotace) Nájem prostoru sloužícího k podnikání (o. z.), Výpověď z nájmu nebytových prostor, § 2314 o. z., § 1763 o. z.

14. 12. 2020

Nájem prostoru sloužícího k podnikání (o. z.), Výpověď z nájmu nebytových prostor, § 2314 o. z., § 1763 o. z.

Ustanovení § 2314 o. z. je ustanovením dispozitivním; je-li jeho použití vyloučeno dohodou smluvních stran, lze výpovědní důvod zpochybnit bez časového omezení a lze jej zkoumat jako předběžnou otázku i v jiných sporech (např. ve sporu o dlužné nájemné a vyklizení).
Smlouva o nájmu není neplatná jen proto, že stejná věc byla pronajata více smlouvami několika nájemcům.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 04. 2020, sp. zn. 26 Cdo 2585/2019)