(Bez anotace) Odměna, Insolvenční správce (odměna, náklady), § 38 odst. 1 IZ., § 1 předpisu č. 313/2007 Sb. ve znění od 01. 01. 2014, § 2a předpisu č. 313/2007 Sb. ve znění od 01. 01. 2014, předpisu č. 313/2007 Sb. ve znění od 01. 01. 2014.

12. 2. 2021

Odměna, Insolvenční správce (odměna, náklady), § 38 odst. 1 IZ., § 1 předpisu č. 313/2007 Sb. ve znění od 01. 01. 2014, § 2a předpisu č. 313/2007 Sb. ve znění od 01. 01. 2014, předpisu č. 313/2007 Sb. ve znění od 01. 01. 2014.

Bez ohledu na konečnou výši výtěžku zpeněžení má insolvenční správce při zpeněžení majetku v konkursu jednak nárok na odměnu ve výši nejméně 45.000 Kč (dle § 1 odst. 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů), jednak („dále“) nárok na odměnu ve výši 1.000 Kč za každou přezkoumanou přihlášku pohledávky (do limitu 1.000.000 Kč) [§ 2a vyhlášky]. V těch případech, kdy ke zpeněžení majetku vůbec nedojde, platí, že podle ustanovení § 1 této vyhlášky nevznikl insolvenčnímu správci nárok na odměnu za zpeněžování. Jestliže insolvenční správce v takovém insolvenčním řízení nepřezkoumal žádnou přihlášku, lze jeho odměnu určit jen podle § 5 vyhlášky. Insolvenční správce, který v takovém insolvenčním řízení přezkoumal alespoň jednu přihlášku, má nárok na odměnu minimálně ve výši 45.000 Kč (§ 2a poslední věta vyhlášky). Úprava obsažená v ustanovení § 2a poslední věty vyhlášky (však) není „doplněním“ odměny určené podle § 1 odst. 5 vyhlášky.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 07. 2020, sen. zn. 29 NSČR 122/2018)