(Bez anotace) Odpovědnost státu za nemajetkovou újmu [Odpovědnost státu za újmu], § 31a předpisu č. 82/1998 Sb., čl. 9 předpisu č. 209/1992 Sb., čl. 4 odst. 2 předpisu č. 2/1993 Sb.

12. 11. 2021

Provozní podmínky vazební věznice nejsou limitujícím faktorem pro podávání veganské stravy osobě umístěné ve vazbě (§ 2 věta druhá a § 11 zákona č. 293/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Ochrana základních práv jednotlivce je rovnocenná bez ohledu na to, je-li v sázce svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání nebo přesvědčení (článek 9 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod).

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 03. 2021, sp. zn. 30 Cdo 4133/2019)