(Bez anotace) Příslušnost soudu mezinárodní, čl. 17 odst. 1 bod c Nařízení (EU) č. 1215/2012, § 25 odst. 1 a 2 předpisu č. 256/2004 Sb.

14. 12. 2020

Příslušnost soudu mezinárodní, čl. 17 odst. 1 bod c Nařízení (EU) č. 1215/2012, § 25 odst. 1 a 2 předpisu č. 256/2004 Sb.

Při výkladu pojmu „zaměřování činnosti" ve smyslu čl. 17 odst. 1 písm. c) nařízení Brusel I bis je třeba přihlédnout i k tomu, že zahraniční podnikatel, který poskytl investiční služby spotřebiteli s bydlištěm v České republice a nemá na území České republiky zřízenu svou pobočku, k poskytování takových služeb přistoupil poté, kdy byly splněny podmínky stanovené v § 25 odst. 1 a 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 05. 2020, sp. zn. 30 Cdo 2084/2019)