(Bez anotace) Rozhodčí řízení, Rozhodčí doložka, § 106 odst. 1 o. s. ř.

12. 6. 2020

Mezi osobami z různých států může být ve smyslu čl. II Newyorské úmluvy uzavřena platně rozhodčí smlouva výměnou e-mailů, které neobsahují kvalifikovaný elektronický podpis.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 05. 2019, sp. zn. 23 Cdo 3439/2018)