(Bez anotace) Smlouva o úvěru, Insolvenční řízení, Úroky, § 5 IZ., § 170 IZ., § 121 odst. 3 obč. zák., § 497 obch. zák.

14. 12. 2020

Smlouva o úvěru, Insolvenční řízení, Úroky, § 5 IZ., § 170 IZ., § 121 odst. 3 obč. zák., § 497 obch. zák.

Možnost ujednat si v úvěrové smlouvě splatnost celého dluhu (včetně sjednaných úroků) pro případ, že (úvěrový) dlužník na sebe podá insolvenční návrh (zahájí insolvenční řízení), neodporuje žádnému kogentnímu ustanovení zákona, včetně ustanovení § 170 písm. a/ a b/ insolvenčního zákona, ani základním zásadám insolvenčního řízení, jak jsou vyjádřeny především v § 5 insolvenčního zákona.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 03. 2020, sen. zn. 29 ICdo 36/2018)