Dovolací důvody, řízení o dovolání, vedení trestního stíhání, ač bylo nepřípustné, § 265b odst. 1 písm. e) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.), § 253 odst. 1 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.), § 11 odst. 1 písm. h) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

20. 2. 2020

Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. e) tr. ř. naplňuje i vedení trestního stíhání poté, co odvolací soud nesprávně nezamítl opožděně podané odvolání podle § 253 odst. 1 tr. ř., ale zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2018, sp. zn. 3 Tdo 966/2018, ECLI:CZ:NS:2018:3.TDO.966.2018.1)

Anotace:
Rozsudkem soudu I. stupně byl obviněný zproštěn obžaloby ve věci přečinu krádeže, neboť nebylo prokázáno, že tento skutek spáchal.

Proti rozsudku soudu I. stupně podal státní zástupce odvolání, které bylo odvolacím soudem podle § 256 tr. ř. zamítnuto.

Nejvyšší soud se na základě dovolání podaného nejvyšším státní zástupcem v neprospěch obviněného musel vypořádat s otázkou, zda dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. e) tr. ř. naplňuje rovněž vedení trestního stíhání poté, co odvolací soud nezamítl podle § 253 odst. 1 tr. ř. odvolání, které bylo podáno opožděně, ale zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. e) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 26. 6. 2019, publikováno ve sbírce pod č. 33/2019) .