Evropský zatýkací rozkaz, § 205 odst. 2 zákona č. 104/2013 Sb.

7. 5. 2021

Překážkou, pro kterou nelze rozhodnout o předání na základě evropského zatýkacího rozkazu podle § 205 odst. 2 z. m. j. s., nemůže být skutečnost, že orgány vyžadujícího státu činné v trestním řízení dosud neučinily žádný pokus o kontakt s vyžádaným.

(Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 6. 2020, sp. zn. 14 To 60/2020, ECLI:CZ:VSPH:2020:14.TO.60.2020.1)

Anotace:
Usnesením soudu I. stupně bylo rozhodnuto, že se obviněný podle § 205 odst. 1 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, nepředává k trestnímu stíhání do Spolkové republiky Německo.

Usnesení soudu I. stupně byla napadeno stížností státní zástupkyně.

Vrchní soud v Praze se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou, zda překážkou, pro kterou nelze rozhodnout o předání na základě evropského zatýkacího rozkazu podle § 205 odst. 2 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, může být skutečnost, že orgány vyžadujícího státu činné v trestním řízení dosud neučinily žádný pokus o kontakt s vyžádaným

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 21. 4. 2021)