Křivé obvinění, § 345 odst. 3 písm. c) tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)

5. 3. 2020

Okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby u trestného činu křivého obvinění uvedená v § 345 odst. 3 písm. c) tr. zákoníku, tj. že pachatel jedná v úmyslu narušit rodinné vztahy jiného, je naplněna, pokud jeden z rodičů křivě obviní druhého rodiče, aby v rámci sporu o péči o děti dosáhl lepšího postavení v řízení o péči o nezletilé. K naplnění tohoto znaku postačuje tzv. dolus eventualis (nepřímý úmysl), tedy že pachatel ví, že může svým křivým obviněním jinému narušit jeho rodinné vztahy, a přesto tak jedná, neboť je s tím srozuměn (přičemž postačí i smíření s tím ve smyslu § 15 odst. 2 tr. zákoníku).

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2018, sp. zn. 5 Tdo 1104/2018, ECLI:CZ:NS:2018:5.TDO.1104.2018.1)

Anotace:
Rozsudkem soudu I. stupně byla obviněná uznána vinnou zločinem křivého obvinění podle § 345 odst. 2, 3 písm. c) tr. zákoníku, jehož se dopustila ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku. Tento trestný čin obviněná spáchala tak, že po vzájemné shodě s další obviněnou úmyslně uvedla po zákonném poučení před policejním orgánem do protokolu o trestním oznámení nepravdivé skutečnosti k události ze dne 30. 12. 2016, kdy došlo k předání dětí ze strany obviněné poškozenému otci dětí, spočívají ve sdělení, že poškozený měl obviněné po převzetí dětí opakovaně ohrožovat najížděním motorovým vozidlem.

Proti rozsudku soudu I. stupně podaly obě obviněné odvolání, která odvolací soud podle § 256 tr. řádu jako nedůvodná zamítl.

Nejvyšší soud se na základě dovolání podaného obviněnou zabýval problematikou okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby u trestného činu křivého obvinění ve smyslu § 345 odst. 3 písm. c) tr. zákoníku.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 27. 2. 2019, publikováno ve sbírce pod č. 30/2019) .