Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, trest vyhoštění, § 337 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)

25. 3. 2020

Jestliže obviněný soustavně maří trest vyhoštění (§ 80 tr. zákoníku) uložený mu pravomocným a vykonatelným rozsudkem soudu tím, že se mu odmítá podrobit, a v důsledku páchání další trestné činnosti mu byl pozdějším rozsudkem uložen opět trest vyhoštění (srov. stanovisko Nejvyššího soudu uveřejněné pod č. 20/2011-II., III. Sb. rozh. tr.), v souvislosti s nímž mu byla na základě výzvy k vycestování podle § 350b odst. 2 tr. ř. nedůvodně poskytnuta přiměřená lhůta k obstarání jeho záležitostí a obviněný se v ní dopustí další trestné činnosti, nebrání tato skutečnost závěru o tom, že obviněný i po subjektivní stránce naplnil znaky přečinu podle § 337 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku, pokud soud dodržel při ukládání vykonávaného trestu vyhoštění, jejž obviněný nerespektoval, podmínky pro to, aby byl trest realizován, obviněný je prokazatelně znal a byl s jejich porušením přinejmenším srozuměn.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 6. 2018, sp. zn. 8 Tdo 486/2018, ECLI:CZ:NS:2018:8.TDO.486.2018.1)

Anotace:
Rozsudkem soudu I. stupně byl obviněný uznán vinným přečinem krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a), b) tr. zákoníku, přečinem poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 tr. zákoníku a přečinem maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku.

Odvolací soud z podnětu odvolání obviněného rozsudek soudu I. stupně podle § 258 odst. 1 písm. d), odst. 2 tr. ř. zrušil ve výroku o způsobu výkonu trestu odnětí svobody. Jinak ponechal rozsudek soudu I. stupně nedotčen.

Nejvyšší soud se na základě dovolání obviněného zabýval naplněním znaků přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku v případě, kdy obviněný se odmítá podrobit pravomocně uloženému trestu vyhoštění podle § 80 tr. zákoníku.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 13. 12. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 22/2019) .