Ne bis in idem, padělání a pozměnění (pozměňování) veřejné listiny, § 11 odst. 1 písm. j) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.), § 348 odst. 1 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)

10. 3. 2020

Skutek, jehož se obviněný dopustil tím, že provozoval motorové vozidlo bez platného osvědčení o technické kontrole vozidla, a pro který byl postižen pro přestupek ve správním řízení, není totožný s jiným skutkem tohoto obviněného spočívajícím v tom, že v rámci šetření dopravní nehody předložil Policii České republiky podstatně pozměněný technický průkaz, který vydával za pravý. Proto jeho trestní stíhání pro přečin padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 odst. 1 tr. zákoníku není porušením zásady ne bis in idem.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2018, sp. zn. 4 Tdo 866/2018, ECLI:CZ:NS:2018:4.TDO.866.2018.1)

Anotace
Rozsudkem soudu I. stupně byl obviněný uznán vinným ze spáchání přečinu padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 odst. 1 tr. zákoníku, kterého se zjednodušeně řečeno dopustil tak, že osvědčení o registraci vozidla, které koupil, opatřil padělaným razítkem technické kontroly a takto padělaný doklad předložil a vydával za pravý v rámci šetření dopravní nehody.

Proti rozsudku soudu I. stupně podal obviněný odvolání, které odvolací soud podle § 256 tr. ř. zamítl.

Nejvyšší soud se na základě dovolání obviněného zabýval otázkou porušení zásady ne bis in idem v případě, kdy obviněný provozoval motorové vozidlo bez platného osvědčení o technické kontrole vozidla, a pro takový skutek byl již postižen ve správním (přestupkovém) řízení a zároveň v rámci šetření dopravní nehody předložil policii podstatně pozměněný technický průkaz, který vydával za pravý.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)
§ 265b odst. 1 písm. h) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 27. 2. 2019, publikováno ve sbírce pod č. 17/2019) .