Odvolání, oprava rozhodnutí, § 131 odst. 1 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.), § 133 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.), § 246 odst. 1 písm. b) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

13. 3. 2020

Oprava výroku o vině provedená podle § 131 odst. 1 tr. ř., spočívající ve vypuštění souběžné kvalifikace jednoho ze skutků, jimiž byl obviněný uznán vinným, zakládá ve smyslu § 133 tr. ř. právo obviněného napadnout takto opravený rozsudek odvoláním, avšak jen v rozsahu těch výroků, jichž se změna vyhotovení rozsudku dotkla.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 8. 2018, sp. zn. 6 Tdo 814/2018, ECLI:CZ:NS:2018:6.TDO.814.2018.2)

Anotace:
Rozsudkem soudu I. stupně byl obviněný uznán vinným přečinem porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1, 2 tr. zákoníku, přečinem omezování osobní svobody podle § 171 odst. 1 tr. zákoníku a přečinem porušování tajemství přepravovaných zpráv podle § 182 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku, přečinem výtržnictví podle § 358 odst. 1 tr. zákoníku a přečinem nebezpečného vyhrožování podle § 353 odst. 1 tr. zákoníku.

O odvolání obviněného a poškozené proti rozsudku soudu I. stupně rozhodl odvolací soud tak, že podle § 258 odst. 1 písm. f), odst. 2 tr. ř. napadený rozsudek zrušil toliko ve výroku, jímž byla poškozená podle § 229 odst. 1 tr. ř. odkázána s nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních. Podle § 259 odst. 3 písm. b) tr. ř. při nezměněném výroku o vině i trestu znovu rozhodl tak, že obviněný je povinen podle § 228 odst. 1 tr. ř. nahradit poškozené majetkovou škodu. Podle § 229 odst. 2 tr. ř. odvolací soud odkázal poškozenou se zbytkem nároku na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních. Jinak zůstal napadený rozsudek nedotčen. Odvolání obviněného podle § 256 tr. ř. zamítl.

Usnesením soudu I. stupně byla podle § 131 odst. 1 tr. ř. ve vyhotovení jeho rozsudku opravena zřejmá nesprávnost, která se stala v označení činu, jímž byl obviněný uznán vinným tak, že byla vypuštěna kvalifikace přečinem porušování svobody podle § 178 odst. 1, 2 tr. zákoníku.

Proti rozsudku soudu I. stupně, ve znění opravného usnesení, podal obviněný odvolání, o němž rozhodl odvolací soud tak, že je podle § 253 odst. 1 tr. ř. zamítl.

Na základě dovolání obviněného se Nejvyšší soud zabýval otázkou opravy výroku o vině podle § 131 odst. 1 tr. ř. a jejího dopadu na rozsah odvolání.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. b) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)
§ 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 27. 2. 2019, publikováno ve sbírce pod č. 42/2019) .