Padělání a pozměnění veřejné listiny, § 348 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)

19. 10. 2020

Přečinu padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 odst. 1 tr. zákoníku se nedopustí ten, kdo užije veřejnou listinu vydanou úřední osobou v rámci její pravomoci, přestože ví, že jejím obsahem je potvrzení nepravdivých skutečností.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2019, sp. zn. 4 Tz 76/2019, ECLI:CZ:NS:2019:4.TZ.76.2019.1)

Anotace:
Rozsudkem soudu I. stupně byl obviněný uznán vinným přečinem padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 odst. 1 tr. zákoníku.

Proti pravomocnému rozsudku soudu I. stupně podala ministryně spravedlnosti ve prospěch obviněného stížnost pro porušení zákona.

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval naplnění skutkové podstaty přečinu padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 odst. 1 tr. zákoníku v případě, kdy někdo užije veřejnou listinu vydanou úřední osobou v rámci její pravomoci, přestože ví, že jejím obsahem je potvrzení nepravdivých skutečností.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 16. 9. 2020, publikováno ve sbírce pod č. 45/2020).